0

Hva tenker Lars Rinnan om Analytics og Digital Innsikt i 2018?

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017? Om det var det viktigste vet jeg ikke, men jeg registrerte at de fleste av NextBridge sine nye [...]