Derfor er CSV og sosialt engasjement viktig

10 jan
Derfor er CSV og sosialt engasjement viktig

I 1970 skrev Milton Friedman en artikkel i New York Times om bedrifters sosiale ansvar. Hans konklusjon var «The business of business is business.» Med andre ord – bedrifters største ansvar er å maksimere profitt.

SISTE NYTT:

Amesto Consulting har blitt ProData Consult

ProData Consult, en av de ledende, uavhengige konsulentselskapene i Nord- Europa, har kjøpt Amesto Consulting, som har vært en del av Amesto siden 2014. Amesto Consulting ble 1. juni 2020 slått sammen med den norske delen av ProData Consult og fortsetter under navnet ProData Consult.

Klikk her for å lese pressemeldingen

I dag er det heldigvis slik at mange bedrifter tar et ansvar utover sin egen sfære – det sosiale aspektet. Ofte kan den største utfordringen for dagens konsernsjefer handle om å bruke selskapets ressurser for å utvikle muligheter for sosial innovasjon. Beviset er overveldende. Alle selskapets sentrale interessenter ser det som en viktig del av bedriftsledelse.

Talenter, spesielt «milleniumsgenerasjonen», ønsker å jobbe i selskaper som bryr seg om sosiale og miljømessige utfordringer, kunder ønsker å kjøpe fra disse selskapene, regjeringer ønsker å skape regulatoriske og skattemessige strukturer som stimulerer dem. Selv aksjeeiere anerkjenner nå at sosial innovasjon er en viktig del av det å utvikle en bedrift. Om det så handler om «brand-building» eller det faktum at det kan bidra til å minimere ikke-finansiell risiko og maksimere aksjonærverdien.

Hovedutfordringen er derfor ikke om bedriften skal omfavne sosial innovasjon, men heller hvordan bedriften skal klare å gjøre det. Vi har, over lengre tid, jobbet med å komme bort fra R’en i CSR, Corporate Social Responsibility, og erstatte den med en V. V for Value. Nettopp fordi vi, fra vårt perspektiv, tror at bedrifter som jobber utfra en trippel bunnlinje – People, Planet og Profit, er de som vil stå igjen som vinnere i det fremtidige bedriftslandskapet. Det er derfor vi ikke skal tenke «Er det plass til CSV når du får annet å tenke på?». Hos oss ligger det som automatikk i hvordan vi manøvrerer i dagens marked.

Det er med CSV, som med SoMe og alt annet utenfor ordinær drift i et selskap. Når det blir håndtert som en «add-on», blir det fort bortprioritert og håndteres kanskje kun som nødvendig «rubber stamping». Amesto sikter derfor mot å skape strategiske sosiale prosjekter. Vi har prøvd mange forskjellige varianter innen filantropi, fra å støtte diverse organisasjoner med pengestøtte, til å bygge skole i Afghanistan i samarbeid med CARE.

I dag har vi endret kurs til det vi anser som den mest strategiske form for sosial verdiskapning vi kan utøve. Vi jobber med Leger Uten Grenser i Norge, Sverige og Danmark der målet er intet annet enn å få Leger Uten Grenser til å bli den mest effektivt drevet Non-Governmental Organization innen administrasjon. På den måten bidrar vi med det som er vår kjernekompetanse, slik at de kan fokusere sterkere på det som er deres kompetanse; å redde liv.

Amesto Solutions har hatt en fantastisk reise i mange år, men så skjer det. Våre rammebetingelser og forretningsmodellen i bransjen endrer seg dramatisk, og gjør at vi virkelig blir satt på prøve og det krever vår absolutte oppmerksomhet. Utfordringene krever vesentlige omstillinger og legger press på våre resultater. Vi blir urolige, tetter skottene og blir var for «disruption». Fokuset blir sentrert innover mot ansatte, og utover mot kundene og vi blir utfordret på å sette av tid til å løfte blikket for å få et nødvendig langsiktig perspektiv.

Men det er nettopp i disse tider vårt samfunnsansvar blir satt på prøve, og det er i disse tider vi ser nytten og verdien av å ha en strategi innenfor inkluderende samfunnsnyttige prosjekter. For det er jo ikke slik at det bare er Amesto Solutions som er i et marked der rammebetingelsene endres. I følge Perspektivmeldingen for 2017 er Norges inntektsgrunnlaget for å opprettholde dagens velferd allerede i ferd med å svekkes. Beregninger viser at utgiftene vil overstige inntektene allerede fra 2030.

Forventningene om fortsatt velstandsøkning i Norge er store og vi står overfor nye utfordringer som må løses. Da kan ikke vi som næringsvirksomhet tenke at vi ikke er en del av det. Vi er en del av det gjennom det markedet vi opererer i. Premissene er endret og når vi tenker bærekraftig utvikling må vi tenke i de baner at vi utvikler bedriften for å tilfredsstille dagens behov. «Men uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine», som Gro Harlem Brundtland så treffende uttalte i sin tid.

Innlegget er repostet fra Amesto Solutions sine nettsider

Jan Erik Kaasa
Latest posts by Jan Erik Kaasa (see all)

LEGG INN KOMMENTAR

Amesto Consulting har blitt ProData Consult. Klikk her for å lese pressemeldingen