Informasjonssikkerhet

Med mer enn 8000 konsulenter i vårt nettverk går vi aldri tom for eksperter! Hver måned lager vi en liste med de beste tilgjengelige konsulentene – legg igjen dine kontaktdetaljer og motta listen

Sikkerhet og informasjonssikkerhet

Evolusjonen innen digitalisering krever endringer i hvordan næringslivet og privatpersoner forholder seg til teknologi og produkter. Kompetanse og rutiner knyttet til sikkerhet, personvern, cyberkriminalitet og sikkerhetskultur har aldri vært viktigere.

Hovedområder innen sikkerhet og informasjonssikkerhet

  • Ledelse og styring av sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet
  • Sikkerhetstesting av applikasjoner
  • GDPR /Personvern / DPO
  • Sikkerhet i skyløsninger (IaaS, PaaS, SaaS)
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Sikkerhet og informasjonssikkerhet blir viktigere etterhvert som virksomheten digitaliseres

Amesto Consulting tilbyr konsulenter med dybdekunnskap innen området sikkerhet og informasjonssikkerhet.

Roller vi tilbyr

Ledelse, rådgivning og fagspesialister innen sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet herunder rammeverk og lovkrav.

GDPR, personvern, DPO, Internkontroll/revisjonsarbeid, governance sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, sikkerhetstester, sikkerhet knyttet til arkitektur, design, implementering, overvåking og programvaretesting.

Teknologi & metode

ISO/IEC 27001, SABSA, GDPR, ISMS, SIEM, Identity, Nettverkssikkerhet, Device Information Protection, Pentest, GDPR, Personvern, DPO, DBA, Informasjonssikkerhet, Sikkerhetstesting, CCNA / CCNP, Cybersikkerhet, Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Ethical Hacker, Certified Information Security Manager, CompTIA Security+, SANS GIAC Security Essentials.

Trenger du en spesialist?

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt snarest for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

8000 spesialister samlet under samme tak.

Amesto Consultings konsulentnettverk er bygget opp de siste 6 årene. Dette gjør at vår database er oppdatert og inneholder konsulenter med relevant kompetanse opp mot hva som etterspørres i dagens marked.

Vår spesialitet er ledelse, rådgivning og teknisk kompetanse knyttet opp mot digitaliserings- og moderniseringsprosjekt.

Vi brenner for å være salgskanal for de små nisjemiljøene. Kjenne de konsulentene som ønsker å være opptatt av faget, sitter godt gjemt, og ikke er så lett å finne for kundene.

I en digital verden ønsker vi å snakke med våre konsulenter. Kompetansen og erfaringen blir derfor kartlagt gjennom personlige samtaler, og deretter registrert i vårt moderne ERP-system. Dette gjør at vi raskt kan finne riktig konsulent til det enkelte oppdrag.

Enkelt. Vi håndterer det praktiske rundt avtaler, og forenkler hele prosessen rundt konsulentinnleie. Avtalene signeres selvsagt digitalt.

Ta kontakt med meg!

Vi har ledige kandidater tilgjengelig for umiddelbar eller kortsiktig oppstart. Ta kontakt med meg i dag dersom du har en ledig stilling eller trenger en eller flere konsulenter for snarlig tiltredelse.

Tore Amundsen

Senior advisor
Tlf: +47 414 07 575
E-post: tore.amundsen@amesto.no

Hver måned lager vi en liste med de beste kandidatene som er tilgjengelig innen hvert tjenesteområde. Legg igjen dine kontaktdetaljer om du vil motta listen på e-post.

Portrett av Tore Amundsen

La oss finne konsulentene for deg.

Amesto Consulting er konsulentnettverket for spesialister innen ledelse, rådgivning og IT. Vi startet som House of Consulting januar 2013, før vi i 2014 gikk inn i Amesto konsernet som en av deres intraprenører.

Når vi nå går endrer navn til Amesto Consulting er vår misjon fortsatt den samme: Vi skal løse våre kunders kompetansebehov. Uansett hvor lett eller vanskelig det er.

Vår styrke er kombinasjonen av et kvalitetssikret konsulentnettverk på over 8000 spesialister, våre detektiv-egenskaper, samt tilgang til Amestos egne fagspesialister. Vi er aldri utsolgt.

Prosjekt-, program- og interimledelse

Gode prosjektledere gir gode resultater. Alle prosjekter krever planlegging, struktur og faglig kompetanse for å oppnå vellykkede resultater. Vi tilbyr prosjektledere med ferdighetene, egenskapene og kvalitetene en dyktig prosjektleder skal ha.

Rådgivning og arkitektur

Når teknologiutviklingen går raskere er det mange som ønsker å effektivisere sine virksomheter. Gode rådgivere kan hjelpe deg å bruke teknologi til å effektivisere og digitalisere både arbeidsflyten internt og interaksjonen med dine kunder.

Systemutvikling og integrasjon

Å gjøre om behov til kode trenger ikke å være komplisert dersom prosesser og rutiner er på plass. Våre konsulenter setter seg inn i hva kunden ønsker å oppnå, slik at de kan tilby de beste løsningene og brukeropplevelsene som virker.

Sikkerhet og Informasjonssikkerhet

Evolusjonen innen digitalisering krever endringer i hvordan næringslivet og privatpersoner forholder seg til teknologi og produkter. Kompetanse og rutiner knyttet til sikkerhet, personvern, cyberkriminalitet og sikkerhetskultur har aldri vært viktigere.

IT-drift og infrastruktur

Vi tilbyr spesialister på it-drift, nettverk og infrastruktur. Spesialister som har dybdekompetanse og forstår komplekse utfordringer ved drift, vedlikehold og design av infrastruktur, nettverk, kommunikasjon, serverpark og skyløsninger.

Dette sier våre kunder om oss.

Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene. Vi skal forenkle hverdagen for oss og våre kunder ved å være tilgjengelige, dele kompetanse og skape verdi basert på innsikt. Vi skal hente inspirasjon og gi råd ut fra et globalt perspektiv og være tidlig ute med ny teknologi.

Du trenger ikke ta vårt ord på det:

Hilde Seljom

Prosjektsjef
Eika

«Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bankmarkedet. Vi har samarbeidet med Amesto Consulting siden 2014, og har benyttet konsulenter innen prosjektledelse, test og utvikling. Vil fremheve at de treffer svært godt med våre behov, og klarer å finne riktig konsulent selv i et stramt marked.»

Arve Egil Håbjørg

Daglig leder
Shortcut AS

«Shortcut leverer apper til det norske markedet og opplever stor pågang og mange nye kunder. Det er derfor viktig for oss å ha tilgang på ekspertise utover vårt eget fagmiljø. Amesto Consulting er vår leverandør av riktig og kvalifisert kompetanse raskt.»

Terje Bjørgum

Head of Systems and Applications
Felleskjøpet Agri SA

«Felleskjøpet slet i vinter med å finne riktige ressurser til vår utviklingsavdeling. I løpet av få dager klarte Amesto Consulting å finne to konsulenter som begge startet i løpet av få uker. Vi er svært fornøyd med prosessen, kvaliteten på konsulentene og oppfølgingen vi får fra vår kontaktperson.»

amesto-consulting-ledige-oppdrag-for-konsulenter-mobile-6

Motta listen med tilgjengelige konsulenter

Med mer enn 8000 konsulenter i vårt nettverk går vi aldri tom for eksperter! Hver måned lager vi en liste med de beste tilgjengelige konsulentene – legg igjen dine kontaktdetaljer og motta listen

7 tips til deg som planlegger å forbedre din sikkerhet eller informasjonssikkerhet

Det er mye å både tenke og huske på når du skal starte egen bedrift. God planlegging øker sjansene for å lykkes. I tillegg er det en del andre faktorer som må til. Med disse tipsene vil du kunne unngå de klassiske fallgruvene under oppstart og drift.

Hvert år feirer Dagens Næringsliv norske bedrifter som vokser raskt, de såkalte «Gasellebedriftene.» Les mer om hva som kjennetegner Gasellebedrifter og våre beste tips om hva som skal til for å lykkes.

1. Er du motivert og utholdende nok?

Det krever mye å starte egen bedrift. Både av deg og de rundt deg. Du vil oppleve både korte og lange perioder hvor du er sliten, lei og fullstendig umotivert. Har du den utholdenheten og de personlige egenskapene som skal til for å holde ut i den tiden som må til? Tenk over hva du er villig til å ofre av tid, energi og penger for å realisere drømmen din.

I boka “Jeg skal fortelle deg min hemmelighet” avslører Petter Stordalen det han anser som sin aller viktigste årsak til suksess. Hva det er ser du på bildet.

2. Ting tar tid

Å starte egen bedrift fordrer optimisme og at man har troa på seg selv og produktet eller tjenesten man skal selge.

Det er lett å overvurdere inntektene, og undervurdere kostnadene. Vær obs her. Få med alt av kostnader og lag realistisk budsjett. For ja – ting tar tid. Ta høyde for at ting tar mye lengre tid og koster mer enn du tror. Sørg for å ha nok oppstartskapital til å håndtere den daglige økonomien i en periode.

3. Kjenn markedet ditt

Kartlegg markedet du skal inn i. Hvem kan bli dine kunder? Hvem er dine konkurrenter? Hva er potensialet og hvordan er etterspørselen etter produktet eller tjenesten du tilbyr? Hvilke prismodeller finnes, og hva er aktuelt for deg? Kjør en SWOT analyse. Snakk med relevante potensielle samarbeidspartnere og kunder.

Selv om du får gode tilbakemeldinger fra venner, familie og tidligere kollegaer er det sjeldent at de blir dine kunder.

4. Velg passende organisasjonsform

Velg en organisasjonsform som passer for den risikoen du påtar deg og omfanget du skal begynne med. Det kan f.eks. være fornuftig å starte et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak hvis du tar stor økonomisk risiko.

5. Ha orden i økonomien og det formelle fra dag en

Inngå skriftlige avtaler med kundene og samarbeidspartnerne dine. Sørg for å ha gode fakturarutiner. Det er viktig å få pengene inn raskt. Sørg for å sette deg inn i hvilke krav som stilles for din bedrift ift formaliteter.

Du får trøbbel om du ikke overholder fristene for å rapportere til det offentlige.

6. Søk hjelp i tide!

Det er ingen skam å be om hjelp. Har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best og som gir penger i kassa.

Det kan fort bli dyrt om du beregner skatt og mva-feil, og trenger hjelp til å rette opp i etterkant.

7. Ha gode avtaler

Driver du sammen med andre så lag en avtale som tar høyde for både gode og dårlige dager. Lag evt. aksjonæravtale eller kompanjongavtale som beskriver hvordan samarbeidet skal virke, hvordan økonomien skal administreres og hva som skal skje dersom en av partene vil trekke seg fra samarbeidet.

Vi har hentet ut et par standardavtaler fra Altinn som trygt kan anbefales.

Purpose.

Vi skal hjelpe våre kunder å forenkle sin virksomhet, så de kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe.

På jobb og i livet.

Hva tjener en IT-konsulent?

Jobber du med IT og lurer på om du får riktig lønn? Vi har sett på statistikken og laget en samlet oppstilling.