Fem tips for å bli en gasellebedrift

28 nov
Fem tips for å bli en gasellebedrift

Kun et mindretall av norske bedrifter klarer å oppnå den prestisjefylte tittelen gasellebedrift. Blant de som klarer det, finner man også selskapene som står for den største veksten i norsk næringsliv. Vi har sett på fellestrekkene for disse, og gir deg tipsene du trenger for å kunne bli en gasellebedrift.

Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske gasellebedrifter, hvor selskaper som har opplevd sterk positiv vekst over tid premieres. Blant kravene for å kunne bli gasellebedrift er å minimum ha doblet omsetningen over fire år, omsetning på over én million kroner første året og at man har unngått negativ vekst.

En gasellebedrift er en rasktvoksende lønnsom norsk bedrift

Gasellebedrifter står for den største veksten i norsk næringsliv.

Gaselle: Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift

Blant gasellene kårer Dagens Næringsliv én nasjonal vinner, i tillegg til vinnere i alle landets fylker. Bedriftene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene, og det er hovedsakelig små eller mellomstore bedrifter som kan bli gasellebedrifter.

For å bli gasellebedrift må man tilfredsstille følgende kriterier:

  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Vært aksjeselskap
  • Levert godkjente regnskaper
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Unngått negativ vekst

Årets gaseller 2018

I 2018 er det til sammen drøyt 3200 gasellebedrifter i Norge. Dette er det høyeste antallet siden finanskrisen i 2009. I følge Bisnode har årets gasellebedrifter skapt nær 47.700 jobber de siste tre årene, som er det dobbelte av netto tilvekst i privat sektor.

Gaselle er bedrifter i sterk vekst, så det er ikke så rart at det skapes mange nye jobber i disse selskapene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til Dagens Næringsliv.

I 2017 var Oslo ikke overraskende det fylket med flest gaseller, totalt 544. Kun 2 % av alle norske selskap oppnådde tittelen som gasellebedrift i fjor samtidig stod de for imponerende 50 % av veksten i all sysselsetting.

Landsfinale i Oslo 5. desember

Frem til finalen som går av stabelen i desember på Christina Hotel i Oslo blir det kåret fylkesvinnere. Alle bransjer er representert på gaselle-listen, variasjonen og mangfoldet er stort.

Men på toppen i år ser vi at konsulentvirksomhet er betydelig representert. Antakelig ikke overraskende, sett opp mot det store behovet for IT-kompetanse.

Går vi derimot til Trøndelag er det bruktbilbutikken Aage Vold Autosalg som stikker av med seieren. I følge Dagens Næringsliv kommer kundene fra store deler av landet, noen av dem med fly fra Nord Norge. Og de blir møtt med hverken fancy showrom eller påkostede glassfasader.

Fra Møre og Romsdal drømte vinneren Fredrik Friberg om egen fiskebutikk allerede som femåring. Han har ikke gått på skole en dag utover ungdomsskolen, derimot kan han alt om en ting: Hvordan selge fisk.

Hva skal til for å bli Gaselle bedrift

GASELLEFINALEN: Etter en rundreise i hele Norge blir det en storslått landsfinale i Oslo 5. desember 2018 på Christiania Teater. FOTO: Mari Ann Vassgård, fra fjorårets finale.

Gasellebedriftenes betydning for norsk næringsliv

– Det er mulig å få til vekst i de fleste sektorer, ifølge førsteamanuensis Jarle Bastesen ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania , som har forsket på gasellebedrifter. – Det er ikke slik at det kun er i high-tech eller innovative virksomheter det er stor fart. Noe av veksten skyldes helt klart markedssvingninger.

Det er lettere å vokse i gode tider enn i dårlige tider. Men, vi ser også at mange av de som vokser får til denne veksten fordi de har vært flinke til å utnytte muligheter i markedet. De finner en nisje, eller driver business på en ny og smartere måte.

Behov for konsulenter innen nisje- og spesialistmiljøer? Amesto Consulting har mer enn 8000 konsulenter i nettverket sitt og går aldri tom for spesialister!

Portrett av Jarle Bastesen

GASELLEEKSPERT: Førsteamanuensis Jarle Bastesen ved Høyskolen Kristiania har forsket på gasellebedrifter over flere år. FOTO: Høyskolen Kristiania. 

Skaper flest nye arbeidsplasser

Er gasellebedrifter viktige for det norske næringslivet? – Ja, de er viktige av flere grunner, sier Bastesen. – Jeg har forsket på bedrifter med ansatte; tomme investeringsselskaper og slikt er holdt utenom. Det vi finner er at gasellebedrifter i større grad enn andre selskaper skaper nye arbeidsplasser.

– Vi har gjort en sammenligning mellom bedrifter som har moderat vekst i omsetning med gasellebedrifter, som altså har høy vekst, og i den sammenligningen så ser vi at gasellebedriftene ansatte fem ganger så mange nye ansatte i samme periode.

Viktige brikker i utviklingen av næringslivet

I Dagens Næringsliv kan man lese at gasellene står for 70.000 arbeidsplasser i Norge i 2017 . – Det at de klarer å skape så mange arbeidsplasser er mye av grunnen til at de får så mye oppmerksomhet fra myndighetene og media, uttaler Bastesen. – Videre er de også viktige i restruktureringen og utviklingen i næringslivet.

Mange av virksomhetene får den store veksten fordi de finner nye nisjer som andre ikke har sett eller klart å utnytte. Det kan være at de er mer effektive, tar i bruk teknologi på nye måter eller løser kundens problem på en bedre måte. Alle disse eksemplene viser at slike bedrifter er viktige brikker i utviklingen av næringslivet og markedene, forklarer Jarle Bastesen.

Dette kjennetegner en typisk gasellebedrift

For gründerselskaper i Norge er det et naturlig mål å sikte mot å kunne bli en gasellebedrift. Det kan da være en fordel å ha selskaper man kan strekke seg etter, og Jarle Bastesen forklarer hva som er typiske trekk for gasellene han har forsket på : – Selv om man ikke finner personlighetstrekk og slik, så ser man et par kjennetegn som går igjen oftere hos gaseller enn i andre bedrifter: De har en sterk motivasjon til å vokse.

– Mange bedriftsledere ønsker ikke at bedriften skal vokse, fordi det er mye arbeid med vekst. Det er utfordrende å vokse, da man må ansette flere, alle administrative prosedyrer må på plass og så videre. Vi ser også at bedriftene ofte har godt utbygde nettverk.

– Gjennom nettverket sitt får de informasjon og tilgang til ressurser. Det er noen som tror at gaseller bare er unge nystartede og små selskaper, som gjerne driver med noe svært avansert. Alt det er feil. De kommer i alle aldre, størrelser, industrier og typer, presiserer Bastesen.

STOR VEKST: Typiske fellestrekk for gasellebedrifter er at de har en sterk motivasjon til å vokse

STOR VEKST: Typiske fellestrekk for gasellebedrifter er at de har en sterk motivasjon til å vokse

5 tips for å bli en gasellebedrift

Som en av de fremste ekspertene på gasellebedrifter i Norge, kjenner Jarle Bastesen godt til hva som avgjør om bedrifter blir gaseller eller ei. Vi har spurt han om hvilke tips og råd han kan komme med til selskaper som ønsker å bli gasellebedrifter, og nedenfor oppsummerer han de viktigste.

1. Unngå internt kaos ved vekst

– Vel så spennende som å studere rask vekst, er å studere konsekvensene av rask vekst. Hva skjer i bedriften når den vokser? Hvem klarer seg fint etter en periode med rask vekst? Det jeg ser er at mange får store problemer mens de vokser. De klarer ikke å administrativt og ledelsesmessig håndtere en slik vekst, sier Bastesen.

Jarle forklarer viderer at det gjerne fort blir internt kaos med mange nye ansatte dersom man har lite orden i sysakene. – Alle springer fortere og fortere, mange blir utkjørt og lei, og mange ender til slutt opp med å finne seg andre arbeidsgivere.

2. Sørg for gode interne systemer

– De som klarer seg best i vekst er de som tar tak i organiseringen underveis. De bygger morgendagens organisasjon i dag for å unngå slikt kaos. Dersom man har gode systemer internt, får bedriften også frigjort tid til å utforske nye muligheter, følge opp kundene og andre aktiviteter som er viktige for bedriften.

3. Ansett de riktige folkene

– Mange som starter selskaper er flinke i den tidligste entreprenørfasen, men de er ikke nødvendigvis de beste til å lede virksomheten i en periode med kraftig vekst. Disse kan med fordel ansette dyktige ledere som kan utvikle organisasjonen. En gründer må med andre ord ikke være daglig leder.

4. Bruk pengene fornuftig

– Vekst kan være svært kostnadskrevende, da det er mange investeringer som må gjøres. Ha god kontroll på økonomien, og sett av penger til nye investeringer som kommer.

5. Ikke forelske deg i egen suksess

– Verden endrer seg, og man kan ikke bare lene seg tilbake. Man må stadig utfordre organisasjonen på å bli bedre, jobbe smartere, og ikke minst: Følge med på markedets utvikling.

 

Tildeling brevet fra DN om at vi har blitt gaselle

TILDELINGSBREVET: Amesto Consulting har i 2017 og 2018 blitt tildelt tittelen som gasellebedrift. Skjermskudd av tildelingsbrev fra Dagens Næringsliv. 

En viktig bekreftelse for gründere

Felles for gasellebedrifter er at de har jobbet beinhardt for å komme dit de er i dag. Vi i Amesto Consulting (tidligere House of Consulting) er intet unntak. Det er tøft å starte bedrift fra bunnen av, og alle som blir gasellebedrifter må ta det som en bekreftelse på at man gjør noe riktig. Vi har nå blitt gaselle for andre år på rad, og vi skal fortsette å jobbe like hardt for å klare det også i 2019.

Tre mennesker forran murbygg

Ledelsen i Amesto Consulting. Fra venstre Daglig leder Mari Ann Vassgård, leder offentlig sektor Alexander Nordkvelle, leder privat sektor Kjersti Bergum-Riis. FOTO: Heidi Ringdal, Amesto

Amesto Consulting er et kompetansehus for spesialister innen prosjektledelse, rådgivning og IT. Selskapet har et stort konsulentnettverk i tillegg til Amesto sine egne fagspesialister. Nettverket består av et betydelig antall frilansere, gründere, nisje- og spesialistmiljø, og mange av medlemmene i nettverket er gasellebedrifter.

Fulltreffer på første mulighet

– Jeg er både glad og imponert over at Amesto Consulting har klart å bli gasellebedrift for andre år på rad, forteller Arild Spandow, CEO i Amesto Group. – Det viser at vi har et sterkt team og at vår forretningsmodell skaper verdi for kundene.

INTRAPRENØRSELSKAP I VEKST: Arild Spandow, dalig leder i Amesto, er veldig glad for at House of Consulting har blitt gasellebedrift på første mulighet. FOTO: Amesto Group

INTRAPRENØRSELSKAP I VEKST: Arild Spandow, CEO i Amesto Group. FOTO: Amesto Group.

Amestos intraprenører i stor vekst

I Kværnerbyen i Oslo, hvor Amesto holder til, har konsernet en stor satsning på intraprenørskap. Amesto Consulting gikk inn i konsernet som intraprenør i 2014, og Spandow er storfornøyd med at selskapets intraprenører lykkes med å bli gaselle.

– For Amestos del ser vi at alle våre intraprenører er i vekst, og bidrar med både lønnsomhet og videre utvikling for konsernet. Intraprenørstrategien vår sikrer at våre kunder får det beste av to verdener; fokuset og engasjementet fra mindre team, kombinert med tyngden og sikkerheten som ligger i å være en del av et større konsern, uttaler Spandow.

Mari Ann Vassgård

Managing Director
Gründer og daglig leder av Amesto Consulting.
Mari Ann Vassgård

LEGG INN KOMMENTAR

Fortsatt mangelfull kontroll på GDPRIT konsulent lønn: Lurer du på hva ansatte tjener i IT-bransjen? Vi har undersøkt hva alle nordmenn får i lønn, og gjort et dypdykk i hva en IT-konsulent tjener i 2019.