Konsulentutleie
innen prosjektledelse,
rådgivning og IT.

Amesto Consulting har mer enn 8000 konsulenter i vårt nettverk. Derfor går vi aldri tom for dyktige konsulenter innen prosjektledelse, rådgivning eller IT. Ta kontakt i dag dersom du har et prosjekt og ønsker en spesialist. 

Kompetansehuset for spesialister innen ledelse, rådgivning og IT.

Amesto Consulting er en del av Amesto konsernet. Vår forretningsmodell bygger på det meste sentrale i dagens marked; fleksibilitet og kompetanse. Vi er svært opptatt av kvalitet og leveranse, og mener at å tilby riktig konsulent til våre kunder er viktigere enn hvor konsulenten har sitt ansettelsesforhold. Derfor jobber vi bredt ut i markedet og inngår samarbeid med både frilansere og små/store konsulentselskap for å kunne ha tilstrekkelig med relevante og tilgjengelige ressurser.

Vi har vår styrke innen kompetanse knyttet til digitalisering og tilbyr prosjektledelse, rådgivning og tekniske spesialister til en rekke aktører i Norge.

Purpose.

Amesto Consulting skal hjelpe kunder å forenkle sin virksomhet, så de kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe.

På jobb og i livet.

La oss finne konsulentene for deg.

Amesto Consulting er kompetansehuset for spesialister innen ledelse, rådgivning og IT.

Vi startet som House of Consulting i 2013. I 2018 ble vi Amesto Consulting, men vår misjon fortsatt den samme: Vi skal løse våre kunders kompetansebehov. Uansett hvor lett eller vanskelig det er.

Vår styrke er kombinasjonen av Amestos fagspesialister, samt et kvalitetssikret konsulentnettverk på over 8000 spesialister. Vi er aldri utsolgt.

Prosjekt-, program- og interimledelse

Gode prosjektledere gir gode resultater. Alle prosjekter krever planlegging, struktur og faglig kompetanse for å oppnå vellykkede resultater. Vi tilbyr prosjektledere med ferdighetene, egenskapene og kvalitetene en dyktig prosjektleder skal ha.

Rådgivning og arkitektur

Når teknologiutviklingen går raskere er det mange som ønsker å effektivisere sine virksomheter. Gode rådgivere kan hjelpe deg å bruke teknologi til å effektivisere og digitalisere både arbeidsflyten internt og interaksjonen med dine kunder.

Systemutvikling og integrasjon

Å gjøre om behov til kode trenger ikke å være komplisert dersom prosesser og rutiner er på plass. Våre konsulenter setter seg inn i hva kunden ønsker å oppnå, slik at de kan tilby de beste løsningene og brukeropplevelsene som virker.

Sikkerhet og informasjonssikkerhet

Evolusjonen innen digitalisering krever endringer i hvordan næringslivet og privatpersoner forholder seg til teknologi og produkter. Kompetanse og rutiner knyttet til sikkerhet, personvern, cyberkriminalitet og sikkerhetskultur har aldri vært viktigere.

IT-drift og infrastruktur

Vi tilbyr spesialister på it-drift, nettverk og infrastruktur. Spesialister som har dybdekompetanse og forstår komplekse utfordringer ved drift, vedlikehold og design av infrastruktur, nettverk, kommunikasjon, serverpark og skyløsninger.

Life is now. Work somewhere awesome.

Amesto Consultings forretningsmodell bygger på det mest sentrale i dagens marked; fleksibilitet og kompetanse. Vi er svært opptatt av kvalitet og leveranse, og mener at det å tilby riktig konsulent med rett kompetanse til våre kunder er viktigere enn hvor konsulenten har sitt ansettelsesforhold. Derfor jobber vi bredt ut i markedet og inngår samarbeid med både selvstendige konsulenter, og små og store konsulentselskap for å kunne matche riktig konsulent til våre kunder.

Vi tilbyr våre underleverandører ulike samarbeids- og partnermodeller. Du bestemmer selv hvor tett du ønsker å jobbe med oss.

Selvstendig konsulent

Er du selvstendig konsulent og søker oppdrag?

Vi kan bli din ekstra salgskanal ut i markedet. Det er ingen andre forpliktelser enn at vi ønsker å bli kjent med deg, slik at vi kan vite hva du kan og ønsker.

Konsulentselskap

Ønsker du en ekstra salgskanal for dine konsulenter?

Om du er en del av et partnerskap på to konsulenter, eller har et betydelig antall ansatte er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Starte for deg selv?

Frister det å starte eget selskap, men er bekymret for alt ekstraarbeidet som følger med? Selv om du starter for deg selv trenger du ikke være alene. Vi kan hjelpe deg med selskapsetablering, regnskap og spennende oppdrag innen ledelse, rådgivning og IT.

Få varsler ved ledige oppdrag

Ved å registrere deg vil du få tilsendt informasjon om ledige oppdrag. Det er ingen forpliktelser til registrering, annet enn at vi tilbyr å bli kjent med deg – slik at vi kan få til et godt samarbeid.

8000 spesialister samlet under samme tak.

Amesto Consultings konsulentnettverk er bygget opp de siste seks årene. Dette gjør at vår database er oppdatert og inneholder konsulenter med relevant kompetanse opp mot hva som etterspørres i dagens marked.

Vår spesialitet er ledelse, rådgivning og teknisk kompetanse knyttet opp mot digitaliserings- og moderniseringsprosjekt.

Vi brenner for å være salgskanal for de små nisjemiljøene. Kjenne de konsulentene som ønsker å være opptatt av faget, sitter godt gjemt, og ikke er så lett å finne for kundene.

I en digital verden ønsker vi å snakke med våre konsulenter. Kompetansen og erfaringen blir derfor kartlagt gjennom personlige samtaler, og deretter registrert i vårt moderne ERP-system. Dette gjør at vi raskt kan finne riktig konsulent til det enkelte oppdrag.

Enkelt. Vi håndterer det praktiske rundt avtaler, og forenkler hele prosessen rundt konsulentinnleie. Avtalene signeres selvsagt digitalt.

Varsel om ledige oppdrag.

Register deg hos oss for å motta varsler ved ledige oppdrag. Da mottar du også varsel om oppdrag som ikke blir utlyst offentlig.

#askmore

Amesto Consulting vet at ambisjoner og drømmer ikke er nok for å realisere en god idé. Utvikling krever at noen stiller spørsmål. Våre ansatte er eksperter på sitt felt. Derfor skal vi stille spørsmål som utfordrer og forbedrer. Internt og eksternt.

Innovasjon gjennom spørsmål.

Drømmer, ambisjoner og idéer trenger handlekraft og krever at noen stiller spørsmål for at de skal bli realisert. Utvikling fordrer en enkel tilnærming på komplekse spørsmål. Gode spørsmål driver oss, og samfunnet videre. I Amesto er vi mer enn 1000 ansatte som hver dag skaper nye muligheter ved å stille de gode spørsmålene.

Spørsmål som forenkler og som gjør at våre kunder kan nå sine mål. Fordi vi er verdiskapere.

Det er de gode spørsmålene som har ledet Amesto og våre kunder hit vi er i dag, og som skal drive oss videre inn i fremtiden. #askmore

Hva tjener en IT-konsulent?

Jobber du med IT og lurer på om du får riktig lønn? Vi har sett på statistikken og laget en samlet oppstilling.

Dette sier kunder om Amesto Consulting.

Amesto Consulting har som mål å ha de mest fornøyde kundene. Vi skal forenkle hverdagen for oss og våre kunder ved å være tilgjengelige, dele kompetanse og skape verdi basert på innsikt. Vi skal hente inspirasjon og gi råd ut fra et globalt perspektiv og være tidlig ute med ny teknologi.

Du trenger ikke ta vårt ord på det:

Portrett av Hilde Seljom
Portrett av Arve Egil Håbjørg
Anne Erlien

Hilde Seljom

Prosjektsjef
Eika

«Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bankmarkedet. Vi har samarbeidet med Amesto Consulting siden 2014, og har benyttet konsulenter innen prosjektledelse, test og utvikling. Vil fremheve at de treffer svært godt med våre behov, og klarer å finne riktig konsulent selv i et stramt marked.»

Arve Egil Håbjørg

Daglig leder
Shortcut AS

«Shortcut leverer apper til det norske markedet og opplever stor pågang og mange nye kunder. Det er derfor viktig for oss å ha tilgang på ekspertise utover vårt eget fagmiljø. Amesto Consulting er vår leverandør av riktig og kvalifisert kompetanse raskt.»

Terje Bjørgum

Head of Systems and Applications
Felleskjøpet Agri SA

«Felleskjøpet slet i vinter med å finne riktige ressurser til vår utviklingsavdeling. I løpet av få dager klarte Amesto Consulting å finne to konsulenter som begge startet i løpet av få uker. Vi er svært fornøyd med prosessen, kvaliteten på konsulentene og oppfølgingen vi får fra vår kontaktperson.»

Amesto Consulting Trenger du en spesialist

Trenger du en spesialist?

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt snarest for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Amesto Consulting blogg.

Amesto Consulting blogg.